Utställningar / Exhibitons

Öar – Island craft!

Eckerö post och tullhus, Åland 4 maj-8 september 2019.

Deltar med tovade bildstenar. Participate with felted picture stones.

 

Uti det gröna. Textil Gotlands sommarutställning 2018.

7 – 29 juli 2018 klockan 11-18 varje dag i Abbottens hus Roma kungsgård

Deltar med nedanstående bildstenar.

Beskydd

Grå gås

Livskraft