Väster / West

Rauken Jungfrun i Lickershamn. The seastack Jungfrun (the maiden) in Lickershamn.
Ihreviken, The bay of Ihre.
Ihreviken. The bay of Ihre.
Droppsten i Lummelunda grottan. Stalactite in the Lummelunda cave.
Vy från klintkanten, Flundrevikens fiskeläge.
View from the bluff Flundrevikens fishing harbour.
Rauk vid Snäck. Seastack by Snäck
Vy från Södra Hällarna. Gotlandsfärja på väg in till Visby. View from Södra Hällarna, The Gotland ferry on its way in to Visby
Rövar Liljas tillhåll. Robber Liljas haunt.
Gnisvärd
Gnisvärd
Gannarve skeppsättning och Lilla Karlsö. Shipshaped grave and the small Karlsö island.
Rapsfält. Rapeseed field to make canola oil.
Ekstakusten och Lilla Karlsö.
Eksta coast and the small Karlsö island.
Får vid Ekstakusten. Sheep at the Eksta coast.
Sillgrisslor och Tordmular på Stora Karlsö. Guillemots and Razorbills at Stora Karlsö.
Stenformation på Stora Karlsö. Stone formation on Stora Karlsö.
Stora Karlsö Hamn. Stora Karlsö harbour.