Väster / West

Rövar Liljas tillhåll. Robber Liljas haunt.

Sillgrisslor och Tordmular på Stora Karlsö. Guillemots and Razorbills at Stora Karlsö.
Stenformation på Stora Karlsö. Stone formation on Stora Karlsö.
Stora Karlsö Hamn. Stora Karlsö harbour.